czwartek, 7 lipca 2016

Bank BGZ

Pożyczka hipoteczna, zaciągnięta w Banku BGŻ może zostać wykorzystana przez Wnioskodawcę w dowolny sposób, a hipoteką, będącą zabezpieczeniem pożyczki może być nie tylko dom czy mieszkanie, lecz również grunty rolne czy działki budowlane. Oprocentowanie pożyczki w Banku BGŻ zależne jest od sumy stopy referencyjnej i marży banku, zazwyczaj wynosi ono około 7- 8%. Wysokość pożyczki zależy od wartości zastawianej nieruchomości oraz zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Minimalna stawka wynosi 50 000 złotych, portal randkowy natomiast maksymalna 500 000 złotych. Czas na spłatę długu może wynosić od 12 miesięcy do 15 lat, w zależności od możliwości Wnioskodawcy. Bank oferuję zwrot pożyczki w ratach równych lub malejących. Wyjątkową korzyścią oferty pożyczki hipotecznej Banku BGŻ, jest możliwość podania pod zastaw nieruchomości, należącej do osoby trzeciej. W takim wypadku należy pamiętać o zebraniu dokumentów, potwierdzających zgodę danej osoby, na zastawienie swojej nieruchomości oraz dokument potwierdzający prawo własności do danej nieruchomości. http://biodyne.org